Моніторинг законодавства за 08.04.2024

Шановне панство, дане інформаційне джерело надане на підставі договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.


ЄСВ, ПОДАТКИ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК


Минфин.png


 1. Зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку.

Мінфін наказ від 18.03.2024 №130 “Про внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"”.


1. Уточнено термін "Облікові оцінки".


Облікові оцінки - грошовий вираз елементів фінансової звітності, які не піддаються безпосередньому спостереженню, а визначаються наближено, тобто попередньо оцінені.


2. Додано приклади облікових оцінок:


- резерв сумнівних боргів;


- чиста вартість реалізації одиниці запасів;


- справедлива вартість активів або зобов'язань;


- сума нарахованої амортизації об'єкта основних засобів;


- забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань.


3. Додано, що за своїм характером зміна в обліковій оцінці не стосується попередніх періодів та не є виправленням помилки.


4. Наказ набере чинності з дня його опублікування.
--

Інші новини

 • Моніторинг законодавства за 02.04.2024

  Читати повністю
 • Моніторинг законодавства за 03.04.2024

  Читати повністю
 • Продукція наших партнерів

  Акціонерне підприємство “Запорізький завод феросплавів”

  Читати повністю
 • Моніторинг законодавства

  До уваги ліцензіатів, які здійснюють оптову торгівлю пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним.

  Читати повністю