Моніторинг законодавства

КМУ затвердив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

1. КМУ затвердив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Постанова КМУ від 05.12.2023 № 1278 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами”.

1) Документ встановлює:

 • порядок отримання ліцензії підприємствами, які мають намір працювати з небезпечним відходами – здійснювати їх збір, зберігання, оброблення, видалення;
 • організаційні, кадрові та технологічні вимоги до таких підприємств та їх устаткування.

2) Щоб мати право здійснювати операції з небезпечними відходами, підприємствам потрібно зробити два кроки:
ПЕРШИЙ - Пройти передліцензійну перевірку:

 • Такі перевірки проводитимуть за заявами суб’єктів господарювання працівники Міндовкілля.
 • Зокрема, безпосередньо на місці встановлюватимуть наявність та відповідність матеріально-технічної бази підприємства технологічним вимогам, правилам технічної експлуатації установок та техрегламентам.
 • Суб’єкти господарювання можуть заходити на Інформаційну систему управління відходами на ЕкоСистемі та подавати заяви на проходження перевірки.
 • У разі наявності особистого кабінету така дія займатиме декілька хвилин – система автоматично згенерує заяву із наявних у неї даних.

ДРУГИЙ - Подати документи для отримання ліцензії відповідно до затверджених Ліцензійних умов.

 • В Міндовкілля переконані, що підхід дозволить Україні вирішити накопичені проблеми із небезпечними відходами, забезпечити належний рівень екологічної безпеки в країні та далі рухатися “дорожньою картою” реалізації реформи та приєднання до ЄС.
 • Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які в повному обсязі або частково провадять чи мають намір провадити господарську діяльність з управління небезпечними відходами.
 • Ліцензійні умови не поширюються на ліцензування господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів.
 • Щоб отримати ліцензію, суб’єкт господарювання повинен спочатку пройти процедуру оцінки впливу на довкілля, потім здійснити процедуру щодо отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, а вже на підставі отриманих дозвільних документів розпочинати процедуру отримання ліцензії. Тобто, на один вид господарської діяльності субʼєкту господарювання зобов’язаний отримати три дозвільних документа з одним і тим же предметом регулювання, вимогами, тощо в одному уповноваженому органі – Міндовкілля.

3) Набрання чинності:

 • Очикуємо набрання чинності.
 • Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім п. 1, 5 переліку постанов Кабміну, що втратили чинність, які набирають чинності з 09.01.2024 року.

2. КМУ затвердив Порядок створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами.

Постанова КМУ від 05.12.2023 № 1279 “Про затвердження Порядку створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами”.

1) 09.07.2023 року набрав чинності Закон України «Про управління відходами» від 20.06.2022 року №2320-IX, який був давноочікуваним, необхідним рішенням, спрямованим на вирішення масштабної та довготривалої проблеми поводження з відходами.

2) Закон №2320-IX, є базовим та передбачає прийняття низки підзаконних нормативних актів.

3) КМУ затверджено Порядок, який визначає процедуру створення, забезпечення адміністрування та функціонування інформаційної системи управління відходами, яка ведеться у вигляді електронної бази даних з метою забезпечення належного обліку, звітності, узагальнення та аналізу інформації у сфері управління відходами, надання електронних публічних послуг, ведення та розміщення реєстрів та забезпечення інформаційної взаємодії між суб'єктами у сфері управління відходами.

4) Інформаційна система управління відходами - це функціональний модуль Єдиної екологічної платформи "ЕкоСистема", який забезпечує доступ до інформації про відходи, виробників продукції, організації розширеної відповідальності виробника, суб'єктів господарювання у сфері оброблення відходів у вигляді електронної бази даних.

5) Інформаційна система забезпечує:

 • ведення обліку суб'єктів господарювання у сфері управління відходами;
 • можливість подання документів суб'єктом господарювання в електронній формі з метою одержання дозвільних документів;
 • автоматизацію процесів надання електронних публічних послуг, документів дозвільного характеру та ліцензій в електронній формі;
 • узагальнення, звітність та аналіз інформації в реєстрах у сфері управління відходами;
 • оптимізацію обліку відходів та управління ними;
 • здійснення контролю за транскордонним перевезенням відходів;
 • здійснення контролю за передачею відходів між суб'єктами у сфері управління відходами;
 • автоматичне первинне внесення інформації до звітних документів на підставі внесеної до інформаційної системи інформації суб'єктом у сфері управління відходами;
 • ведення та облік матеріально-технічної бази з управління небезпечними відходами та їх перевірку (до отримання ліцензії, планові та позапланові заходи здійснення державного нагляду (контролю);
 • ведення обліку несанкціонованих сміттєзвалищ відходів, власник яких не встановлений;
 • електронну інформаційну взаємодію з національними електронними інформаційними ресурсами, іншими інформаційно-комунікаційними системами.

6) Набрання чинності:

 • Очикуємо набрання чинності.
 • Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім положення щодо визнання такими, що втратили чинність, низки постанов Кабміну згідно з переліком, яке набирає чинності з 01.01.2025 року.

Інші новини

 • Продукція наших партнерів

  Акціонерне підприємство “Запорізький завод феросплавів”

  Читати повністю
 • Моніторинг законодавства

  До уваги ліцензіатів, які здійснюють оптову торгівлю пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним.

  Читати повністю
 • Продукція наших партнерів

  АТ «Нікопольський завод феросплавів»

  Читати повністю
 • Моніторинг законодавства

  З 01.01.2024 року скасовуються положення щодо ведення переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

  Читати повністю