Моніторинг законодавства

Визначення юрособою кінцевого бенефіціарного власника: затверджено Методологію

Постанова КМУ від 19.09.2023 № 1011 “Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника”.

1) Постанова набрала чинності — 03.10.2023 року.

2) Необхідність розробити правила визначення КБВ (а також інформувати про бенефіціарів) постала через вимоги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, імплементації в законодавство України Міжнародних стандартів фінмоніторингу від FATF.

2) Методологія є нормативно-правовим документом, комплексний аналог якого відсутній у світі.

3) Мета Методології – встановити на рівні країни єдиний підхід, як визначати реальних власників компаній.

4) З метою визначення КБВ Методологія встановлює:

 • методи, способи, шляхи з’ясування інформації на наявність ознак вирішального впливу на діяльність юридичної особи;
 • принципи процесу визначення юридичною особою КБВ, проведення моніторингу та актуалізації (оновлення) інформації про КБВ.

5) Визначення юридичною особою КБВ або встановлення факту його відсутності включає в себе такі етапи (положення п.5 Методології):

 1. дослідження ознак, характеру та міри (рівня, ступеня, частки) прямого вирішального впливу на діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього володіння фізичною особою ключовою часткою статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи;
 2. дослідження ознак, характеру (вигоди, інтересу) та міри (рівня, ступеня, частки) непрямого вирішального впливу (контролю) на діяльність юридичної особи шляхом володіння фізичною особою ключовою часткою статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трастів або інших подібних правових утворень чи здійснення вирішального впливу на діяльність юридичної особи шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення незалежно від формального володіння;
 3. дослідження інформації про засновників, довірчих власників, захисників (у разі наявності), вигодоодержувачів (вигодонабувачів) або групу вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також про будь-яких інших фізичних осіб, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність трасту або іншого подібного правового утворення (зокрема через ланцюг контролю/володіння), у випадку їх наявності у структурі власності юридичної особи та/або у випадку утворення юридичної особи - правового утворення, подібного до трасту. Щодо трастів та інших подібних правових утворень, вигодоодержувачі (вигодонабувачі) яких характеризуються певними ознаками або класом, встановлюється інформація про таких вигодоодержувачів (вигодонабувачів), яка б надала можливість встановити їх особу в момент виплати чи реалізації ними належних їм прав;
 4. здійснення систематизації, узагальнення, аналізу та документування інформації, отриманої під час дій, визначених підпунктами 1 - 3 цього пункту;
 5. проведення моніторингу та актуалізації (оновлення) інформації про кінцевих бенефіціарних власників.

Кількість осіб, які здійснюють прямий та/або непрямий вирішальний вплив (контроль), не є фіксованою та може бути різною на основі поєднання форм власності, контролю та/або іншого впливу. Якщо в результаті дослідження інформації на наявність ознак вирішального впливу на діяльність юридичної особи встановлено більше однієї особи, кожна така особа вважається кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи.

У випадку відсутності ознак, визначених підпунктами 1, 2 пункту 5 цієї Методології, та будь-яких сумнівів щодо того, чи є встановлена особа кінцевим бенефіціарним власником, досліджується інформація про осіб, які обіймають посади в керівних органах та/або в органах управління (наглядових та виконавчих) юридичної особи, особу, яка виконує функцію одноосібного органу управління.

6) Актуалізація (оновлення) інформації про кінцевого бенефіціарного власника здійснюється у випадках (положення п.28 Методології):

 1. виникнення відповідних змін у діяльності юридичної особи, структурі власності, ознаках та якостях вирішального впливу;
 2. виявлення юридичною особою самостійно неповноти, неточностей чи помилок у раніше поданих державному реєстратору відомостях про кінцевого бенефіціарного власника;
 3. виявлення органом державної влади, правоохоронним органом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) розбіжностей між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структурою власності юридичної особи (зокрема виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності такої особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

Інші новини

 • Продукція наших партнерів

  Акціонерне підприємство “Запорізький завод феросплавів”

  Читати повністю
 • Моніторинг законодавства

  До уваги ліцензіатів, які здійснюють оптову торгівлю пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним.

  Читати повністю
 • Продукція наших партнерів

  АТ «Нікопольський завод феросплавів»

  Читати повністю
 • Моніторинг законодавства

  З 01.01.2024 року скасовуються положення щодо ведення переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

  Читати повністю